Je ochrnutí Váš problém?

Čelit následkům ochrnutí budete v případech vrozeného postižení, postižení získaného úrazem, nemocí nebo stárnutím.

Vysoké procento po poranění míchy diagnostikovaných jako kompletně ochrnutý je diagnostikováno chybně. Pro námi používané terapeutické postupy není délka trvání postižení rozhodující!

Ambulatorium, evropské terapeutické a školící centrum, místo pro výjimečné pacienty, výjimečné odborníky ,výjimečné postupy, výjimečné přístroje, výjimečné výsledky.

Zásadním je Váš osobní přístup k postižení, stupnice hodnot, které vyznáváte Vy a Vaši blízcí.

Často pacient a jeho blízcí velmi brzo zjistí, že postižení stojí až na konci řady úkolů a problémů, které chtějí a jsou ochotni vlastním přičiněním řešit.

Metodami, postupy a přístupem k pacientovi dokážeme za jasných podmínek, splněných pacientem, odvrátit fatální konce.

Je ochrnutí Váš problém?

Je ochrnutí váš problém? Co budete potřebovat pro zlepšení Vašeho stavu Postup při vaší návštěvě v Ambulatoriu Která varianta Vám vyhovuje? Vyhovuje vám terapie domácí, intenzivní, individuální, efektivní, ekonomická?
Je ochrnutí váš problém? Co budete potřebovat pro zlepšení Vašeho stavu Postup při vaší návštěvě v Ambulatoriu Která varianta Vám vyhovuje? Vyhovuje vám terapie domácí, intenzivní, individuální, efektivní, ekonomická?

Evropské terapeutické a školící centrum
Centrum celodenní intenzívní rehabilitace a poradenství

AMBULATORIUM občanské sdružení, Masarykova 1019, 664 42 Modřice, Tel: 530 508 775, Po-Pá: 10–18 hod, top@ambulatorium.cz
www.ambulatorium.czwww.imf-terapie.czwww.medica-medizin.dewww.balance-trainer.dewww.upnet.cz